Het Open Leercentrum
Het Open Leercentrum is een plaats waar iedereen die in Amsterdam verblijft, kan komen om iets te leren en meteen (gratis) aan de slag kan.
Bijvoorbeeld: Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, leren omgaan met de computer, leren typen, theorielessen voor het rijbewijs, etc. De bezoekers worden geholpen door deskundige vrijwilligers  .
Zo hoopt de Stichting Open Leercentrum Amsterdam West haar doelstelling, het mogelijk maken van drempelloze educatie voor iedereen, te  bereiken.

Heeft iemand een leervraag waarvoor het Open Leercentrum zelf geen aanbod heeft, dan zal zo mogelijk worden doorverwezen naar andere instanties.

Stichting Open Leercentrum Amsterdam West heeft momenteel 2 vestgingen: in Bos en Lommer, in gebouw de Mansvelt, Karel Doormanstraat 125, en in de Staatsliedenbuurt, in de OBA (openbare bibliotheek Amsterdam) in de van Hallstraat 615.

De website
Een belangrijk middel om aan de leerwensen van de doelgroep te voldoen is de website openleercentrum.com , waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op verschillende gebieden zijn opgenomen. Iedereen kan thuis gebruik maken van de website.

Stichting Open Leercentrum Amsterdam West
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in september 2019 door Marijke Wessel (voorzitter), Toos vd Linden (penningmeester) en Uke Veenstra (secretaris).
Het team van 9 enthousiaste vrijwilligers draait in twee- of drietallen het Open Leercentrum op de 2 locaties in Amsterdam West.

Vrijwilliger worden?
Het Open Leercentrum heeft regelmatig vacatures voor vrijwilligers. Stuur een e-mail naar olcwest@live.nl of een Whatsapp bericht naar 06-4375 4712.