Het Open Leercentrum
Het Open Leercentrum is een plaats waar elke Amsterdammer van ongeveer 17 tot 100 jaar kan rondlopen om iets te leren, en dan meteen gratis aan de slag kan.
Bijvoorbeeld: Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, leren omgaan met de computer, leren typen, theorielessen voor het rijbewijs, etc. D e bezoekers worden geholpen door deskundige vrijwilligers  .
Zo hoopt de Stichting Open Leercentrum Amsterdam West haar doelstelling, het mogelijk maken van drempelloze educatie voor iedereen , te bereiken.

Heeft iemand een leervraag waarvoor het Open Leercentrum zelf geen aanbod heeft, dan zal  worden doorverwezen naar andere instanties.

Stichting Open Leercentrum Amsterdam West heeft momenteel 2 Open Leercentra: in Bos en Lommer, in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, en in de Spaarndammerbuurt, in de OBA (openbare bibliotheek Amsterdam) in de van Hallstraat 615.

De website
Een belangrijk middel om aan de leerwensen van de doelgroep te voldoen is de website openleercentrum.com , waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op verschillende gebieden zijn opgenomen. Iedereen kan thuis gebruik maken van de website. Met de website hopen we dat we zoveel mogelijk drempels kunnen nemen op educatief gebied. Van de website kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt door beslissingen, zoals bibliotheken, buurthuizen, inloopcentra, scholen etc. Heeft u vragen over: neem contact met ons op!

Stichting Open Leercentrum Amsterdam West
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in september 2019 door Marijke Wessel (voorzitter), Toos vd Linden (penningmeester) en Uke Veenstra (secretaris), allen lid van het team van vrijwilligers die het Open Leercentrum draaiende houden.
Doel van de stichting is iedereen, maar met naam lager opgeleiden, de kans om zich via scholing te ontwikkelen en zijn/haar positie te verbeteren in onze huidige kennismaatschappij.
Dat doet de stichting door het aanbieden van gratis begeleiding van professionele kwaliteit op het gebied van NT2-onderwijs, computervaardigheden, solliciteren, rekenen en dergelijke.
Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Stichting Open Leercentrum Amsterdam West, of wil je meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Sponsoring
Wilt u ons initiatief ondersteunen? Elke hulp is welkom! Ook reclame op één van onze websites behoort tot de mogelijkheden. Bel ons of stuur een bericht.

Vrijwilliger worden?
Het Open Leercentrum en Stichting Taalmenu hebben regelmatig vacatures voor vrijwilligers. Stuur een e-mail naar olcwest@live.nl of een Whatsapp bericht naar 06-4375 4712.