Informatie

Het Open Leercentrum
Het Open Leercentrum is een plaats waar iedere Amsterdammer van ongeveer 17 tot 100 jaar kan binnenlopen om iets te leren, en dan meteen gratis aan de slag kan. Bijvoorbeeld: Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, leren omgaan met de computer, een vraag over opvoeding, leren typen, theorielessen voor het rijbewijs, etc. Zo hoopt Stichting Taalmenu haar doelstelling, het mogelijk maken van drempelloze educatie voor iedereen, beter te realiseren.
De bezoekers worden geholpen door deskundige vrijwilligers.
Heeft iemand  een leervraag waarvoor het Open Leercentrum zelf geen adequaat aanbod heeft, dan zal doorverwezen worden naar andere instanties of scholen.
Stichting Taalmenu heeft momenteel 2 Open Leercentra, beide in Amsterdam West: in Bos en Lommer, in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, en in de Spaarndammerbuurt, in de bibliotheek in de Spaarndammerstraat 490.

De website
Een belangrijk middel om aan de leerwensen van de de doelgroep te voldoen is de website openleercentrum.com, waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op allerlei gebied zijn opgenomen. Iedereen kan thuis gebruik maken van de website. Met de website hopen we zoveel mogelijk drempels weg te nemen op educatief gebied. Van de website kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden door instanties, zoals bibliotheken, buurthuizen, inloopcentra, scholen etc. Heeft u vragen hierover: neem contact met ons op!

Stichting Taalmenu
Stichting Taalmenu is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in oktober 2006 door Ed Kniesmeijer, Frans Snik en René den Nijs, allen werkzaam als docent inburgering, met als doel ‘het bevorderen van de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal bij allochtonen en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan allochtonen in Nederland’. Een van de kernactiviteiten van de stichting is de website nt2taalmenu.nl, een gratis website voor iedereen die graag Nederlands wil leren of met inburgeren aan de slag wil.

Stichting Taalmenu heeft expertise op het gebied van
NT2-onderwijs en inburgering, ontwikkeling van lesprogramma’s, onderwijs computervaardigheden, het opzetten en beheren van educatieve websites, het opzetten, inrichten en beheren van Open Leercentra en het screenen van voorlichtingsmateriaal op toegankelijkheid voor allochtonen met laag taalniveau.
Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Stichting Taalmenu, of wilt u meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Sponsoring
Wilt u ons initiatief ondersteunen? Elke hulp is welkom! Ook reclame op één van onze websites behoort tot de mogelijkheden. Bel ons of stuur een bericht.

Vrijwilliger worden?
Het Open Leercentrum en Stichting Taalmenu hebben regelmatig vacatures voor vrijwilligers. Stuur ons een e-mail!