Het Open Leercentrum is in 2010 gestart als initiatief van Stichting Taalmenu; in januari 2020 werd de fakkel overgenomen door Stichting Open Leercentrum Amsterdam West.
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West stelt zich ten doel iedereen, maar met naam lager opgeleiden, de kans om zich via scholing te ontwikkelen en zijn/haar positie te verbeteren in onze huidige kennismaatschappij. Dat doet de stichting door het aanbieden van gratis begeleiding van professionele kwaliteit op het gebied van NT2-onderwijs, computervaardigheden, solliciteren, rekenen en dergelijke.
Iedereen die iets wil leren is welkom in ons Open Leercentrum. De meeste bezoekers komen om de Nederlandse taal (beter) te leren, of om hun computervaardigheden te verbeteren. Andere populaire onderwerpen zijn sollicitatiebrieven schrijven, een CV maken en oefenen voor het theorie-examen rijbewijs.
Wil je meer weten? Klik dan op één van de items in de gele balk (boven).

Inhoudelijk Verslag Open Leercentrum 2022

Activiteitenplan Open Leercentrum Amsterdam West 2020

Inhoudelijk Verslag Open Leercentrum 2019

Inhoudelijk Verslag Open Leercentrum 2020

Financieel Verslag Open Leercentrum 2019

Financieel Verslag Open Leercentrum 2020