Het Open Leercentrum is in 2010 gestart als een initiatief van Stichting Taalmenu; in januari 2020 werd de fakkel overgenomen door Stichting Open Leercentrum Amsterdam West.
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West stelt zich ten doel iedereen, maar met name lager opgeleiden, de kans te geven zich via scholing te ontwikkelen en zijn/haar positie te verbeteren in onze huidige kennismaatschappij. Dat doet de stichting door het aanbieden van gratis begeleiding van professionele kwaliteit op het gebied van NT2 onderwijs, computervaardigheden, solliciteren, rekenen en dergelijke.
Iedereen die iets wil leren is welkom in ons Open Leercentrum. De meeste bezoekers komen om de Nederlandse taal (beter) te leren, of om hun computervaardigheden te verbeteren. Andere populaire onderwerpen zijn sollicitatiebrieven schrijven, een CV maken en oefenen voor het theorie-examen rijbewijs.
Wilt u meer weten? Klik dan op één van de items van bovenstaand menu.

Of download onze Nederlandse folder of poster.

Er is ook een folder beschikbaar in het Turks en Arabisch

Voor financiële en beleidsmatige verslagen, raadpleeg het archief hieronder. Voor informatie over de periode 2010-2019 raadpleeg de website van de Stichting Taalmenu, te weten nt2taalmenu.nl.

Statuten Open Leercentrum Amsterdam West

Activiteitenplan Open Leercentrum Amsterdam West 2020

Inhoudelijk Verslag Open Leercentrum 2019

Inhoudelijk Verslag Open Leercentrum 2020

Financieel Verslag Open Leercentrum 2019

Financieel Verslag Open Leercentrum 2020